KOD OBJEDNÁVKY:
Prehliadky po Bratislave a nielen

Услуги гида в Братиславе

Ochrana osobných údajov

Minimalizovali sme zhromažďovanie osobných údajov. Máme záujem iba o e-mail a telefónne číslo zákazníka. Je to potrebné, aby sprievodca mohol kontaktovať zákazníka počas procesu objednávania a taktiež priamo počas vykonávania objednávky.

OBJEDNÁVKA

Pri objednávaní vyplníte formulár, ktorého údaje odosiela Váš počítač na náš server cez bezpečnú linku v šifrovanej forme. Sú potom uložené v databáze viazanej výhradne na Vašu objednávku a sú vydané iba na stránku objednávky, ktorú voláte. Nemáme samostatnú zákaznícku základňu.

COOKIES

Používame iba jeden z Cookies, ktorý si pamätá vašu odpoveď na otázku: „Ako ste sa o nás dozvedeli?“ a nahrádza ho v akejkoľvek forme pri objednávaní. Tento Cook je uložený na rok a po roku budete musieť znova odpovedať na túto otázku.

ZOZNAM ADRESÁTOV

Klientská e-mailová databáza je uložená v samostatnom počítači, ktorý je nedostupný zo servera, reaguje na špecializované požiadavky, ktoré nie sú napísané v štandardných jazykoch, ako je MSQL atď. a aktivované:
MANUÁLNE – niekoľkokrát do roka pri odosielaní správ.
AUTOMATICKY – po prijatí Vašej žiadosti o predplatné / zrušenie odberu správ.
Po prijatí Vašej žiadosti o zrušenie odberu správ sú Vaše informácie z databázy odstránené a je to nevratné.

ÚČTOVNÉ ZÁZNAMY A REGISTRÁCIA

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívame žiadne účtovné záznamy ani registračné formuláre.
Každá objednávka je vytvorená samostatne a umožňuje použiť nie skutočné priezvisko-meno, ale prezývku (pseudonymum).

PLATBA SLUŽIEB

Ak chcete zaplatiť za služby kartou, používate špeciálnu službu spoločnosti CardPay Bank:
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava, na ktorú ste presmerovaní z nášho servera v čase platby. Vy komunikujete priamo s bankou, my nedostaneme žiadne informácie od nej, okrem údaju, či ste zaplatili, alebo nie. Služba je chránená na úrovni medzinárodnej bankovej bezpečnosti.
Ak platíte za naše služby konvenčným bankovým prevodom SWIFT, vaše údaje budú, samozrejme, známe prostredníctvom bankového príkazu na úhradu. My ich nevyberáme z banky a platba je overená číslom objednávky.

Aké sú Vaše práva vzhľadom k Vašim údajom?

Máte právo požiadať o trvalé odstránenie svojich údajov zo zoznamu adresátov a tiež požadovať o odstránenie všetkých údajov, okrem tých, ktoré sú potrebné pre účtovníctvo a používajú sa výhradne pre naše vnútorné potreby.

Kde posielame Vaše údaje

Vaše údaje sa nikde neposielajú a sú chránené pred rôznymi zberačmi, robotmi atď.
®